مطالب بی دانلود


پنجمین گذر کاوشگر خورشیدی پارکر از کنار سیاره زهره

پنجمین گذر کاوشگر خورشیدی پارکر از کنار سیاره زهره

از برمن به فلوریدا مقصد بعدی کره ماه!

از برمن به فلوریدا مقصد بعدی کره ماه!

آزمایشی که احتمال بستری شدن افراد در اثر کرونا را محاسبه می کند

آزمایشی که احتمال بستری شدن افراد در اثر کرونا را محاسبه می کند
نورا المتروشی از مشكلاتش در راه رفتن به فضا می گوید

هیچگاه تسلیم نشوید!

هیچگاه تسلیم نشوید!

قبل از خرید کرکره و راهبند برقی و جک پارکینگ و نرده حفاظ آهنی حتما این مطلب را بخوانید

قبل از خرید کرکره و راهبند برقی و جک پارکینگ و نرده حفاظ آهنی حتما این مطلب را بخوانید

کشف متد جدیدی برای شکار سیاره های فراخورشیدی

کشف متد جدیدی برای شکار سیاره های فراخورشیدی

اندازه گیری سیگنال های پیاز بویایی انسان با کمک پژوهشگر ایرانی

اندازه گیری سیگنال های پیاز بویایی انسان با کمک پژوهشگر ایرانی

برگزاری دور جدید مسابقات بین المللی برنامه نویسی در دانشگاه امیرکبیر

برگزاری دور جدید مسابقات بین المللی برنامه نویسی در دانشگاه امیرکبیر

خرید سرور مجازی هلند

خرید سرور مجازی هلند

تنها یک نیمکره قمر سیاره مشتری بخار آب دارد!

تنها یک نیمکره قمر سیاره مشتری بخار آب دارد!