آرشیو مطالب : متخصص

تشخیص سكته با كمك تلفن همراه

تشخیص سكته با كمك تلفن همراه

تعمیر پكیج بوتان در تهران

تعمیر پكیج بوتان در تهران

نصب كولرگازی در تهران

نصب كولرگازی در تهران

برگزاری جشنواره علم برای همه ویژه كودكان و نوجوانان

برگزاری جشنواره علم برای همه ویژه كودكان و نوجوانان

جلوگیری از كووید-۱۹ با هدف گیری ویروس در بینی

جلوگیری از كووید-۱۹ با هدف گیری ویروس در بینی
در گفت وگو با بی دانلود مطرح شد

رسالت مروجان علم در بحران كرونا

رسالت مروجان علم در بحران كرونا

شناسایی یك شاخه جدید كروناویروس از ووهان

شناسایی یك شاخه جدید كروناویروس از ووهان

عرضه آخرین یافته های درمانی عصب روانپزشكی در یك وبینار علمی

عرضه آخرین یافته های درمانی عصب روانپزشكی در یك وبینار علمی

میزان اكسیژن مورد نیاز مغز اندازه گیری شد

میزان اكسیژن مورد نیاز مغز اندازه گیری شد

طرح كارآمد یك دانش آموز برای ساخت ماسك كووید-۱۹

طرح كارآمد یك دانش آموز برای ساخت ماسك كووید-۱۹
یك محقق ایمنی شناسی كانادایی:

واكسن كرونا یك ساله ساخته نخواهد شد

واكسن كرونا یك ساله ساخته نخواهد شد

تعداد طرح های پژوهشی كه سالانه در كشور تولید می شوند

تعداد طرح های پژوهشی كه سالانه در كشور تولید می شوند
لینک دوستان بی دانلود