مطالب بی دانلود


راه اندازی 8 شتاب دهنده جدید در حوزه زیست فناوری

راه اندازی 8 شتاب دهنده جدید در حوزه زیست فناوری

مهندس برجسته منتخب فرهنگستان علوم درگذشت

مهندس برجسته منتخب فرهنگستان علوم درگذشت

گسترش همکاری فناورانه ایران و جامعه جهانی در زمینه مغز

گسترش همکاری فناورانه ایران و جامعه جهانی در زمینه مغز
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری خبر داد

صادرات، راه اندازی خط تولید و دفتر فروش محصولات دانش بنیان ایرانی در ۷ کشور

صادرات، راه اندازی خط تولید و دفتر فروش محصولات دانش بنیان ایرانی در ۷ کشور

تبلیغات واتساپی

تبلیغات واتساپی
از سوی بنیاد علم ایران صورت گرفت

اختصاص بیش از ۱۶۰ میلیاردریال به پژوهش های فناورانه

اختصاص بیش از ۱۶۰ میلیاردریال به پژوهش های فناورانه
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم مطرح كرد

هفته پژوهش بهترین بستر گسترش گفتمان فناوری

هفته پژوهش بهترین بستر گسترش گفتمان فناوری

بومی سازی دستگاهی برای درمان ناباروری از طرف پژوهشگران کشور

بومی سازی دستگاهی برای درمان ناباروری از طرف پژوهشگران کشور

قهوه سوپریم گانودرما برای لاغری

قهوه سوپریم گانودرما برای لاغری

راهکارهای دانشگاه اصفهان برای احیای زاینده رود

راهکارهای دانشگاه اصفهان برای احیای زاینده رود