مطالب بی دانلود


ساخت وسایل نقلیه نظامی بدون راننده

ساخت وسایل نقلیه نظامی بدون راننده

رودخانه های آلاسکا نارنجی شدند

رودخانه های آلاسکا نارنجی شدند

کنترل عضلات با نور ممکن شد

کنترل عضلات با نور ممکن شد
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت تاكید كرد:

رئیس جمهور در تمامی دوران مسیر خدمت مجاهدانه لحظه ای آرام نداشت

رئیس جمهور در تمامی دوران مسیر خدمت مجاهدانه لحظه ای آرام نداشت

نخستین پهپاد چوپان جهان

نخستین پهپاد چوپان جهان

انواع کاربرد چیلرهای صنعتی با توجه به ظرفیت آنها

انواع کاربرد چیلرهای صنعتی با توجه به ظرفیت آنها
حافظه جدیدی كه تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد گرما را تحمل می كند

حافظه ای که می تواند به زهره برود

حافظه ای که می تواند به زهره برود

سفر ۲ ماهه به مریخ با موشک جدید ناسا

سفر ۲ ماهه به مریخ با موشک جدید ناسا

همایش تکریم از خیرین پژوهش سلامت رویان

همایش تکریم از خیرین پژوهش سلامت رویان
قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خبر داد:

پیشنهاد به رئیس جمهور برای تسریع فرآیند جذب نخبگان

پیشنهاد به رئیس جمهور برای تسریع فرآیند جذب نخبگان
bee download