مطالب بی دانلود

به بهانه اختصاص یك روز ملی در تقویم به نام روز نجوم ؛

روز نجوم، زمانی برای بیان ساده علم به مردم است

روز نجوم، زمانی برای بیان ساده علم به مردم است

انتشار فراخوانی برای پشتیبانی از طرح های نوآورانه ناباروری

انتشار فراخوانی برای پشتیبانی از طرح های نوآورانه ناباروری

روغن انتقال حرارت مناسب

روغن انتقال حرارت مناسب
جزئیات تسهیلات خدمت سربازی دانش بنیان ها اعلام شد؛

فعالان شرکت های دانش بنیان نوع ۳ و تحصیل در رشته های علوم پزشکی مشمول تسهیلات سربازی نمی شوند

فعالان شرکت های دانش بنیان نوع ۳ و تحصیل در رشته های علوم پزشکی مشمول تسهیلات سربازی نمی شوند
معاون نخبگان و سرآمدان بنیاد ملی نخبگان خبر داد

ثبت نام ۵۲۰۰ نفر در فراخوان دوم شناسایی جذب نخبگان

ثبت نام ۵۲۰۰ نفر در فراخوان دوم شناسایی جذب نخبگان

افزایش راندمان و کاهش هزینه سازمان ها با سامانه ایرانی

افزایش راندمان و کاهش هزینه سازمان ها با سامانه ایرانی

پی جویی معادن و تهیه نقشه های زمین شناسی استان لرستان در دستور کار محققان

پی جویی معادن و تهیه نقشه های زمین شناسی استان لرستان در دستور کار محققان

دستگاه بی خطر آفرین پسماند بیمارستانی راهی اسپانیا شد

دستگاه بی خطر آفرین پسماند بیمارستانی راهی اسپانیا شد
با تلاش محققان یكی از شركت های دانش بنیان انجام شد؛

امکان دسترسی وزرشکاران به مکمل های ورزشی سالم ممکن شد

امکان دسترسی وزرشکاران به مکمل های ورزشی سالم ممکن شد
كشف جدید دانشمندان

فعالیت آتشفشان ها چگونه است؟

فعالیت آتشفشان ها چگونه است؟