مطالب بی دانلود


وقوع زلزله 5 و شش دهم ریشتری در خوی

وقوع زلزله 5 و شش دهم ریشتری در خوی
رخدادهای طبیعی فاجعه بار در سالی كه گذشت؛

زلزله ترکیه-سوریه و خوی تلفات انسانی و حاشیه ساز شدن پروژه هارپ

زلزله ترکیه-سوریه و خوی تلفات انسانی و حاشیه ساز شدن پروژه هارپ
وزیر بهداشت در سال مهار تورم و رشد تولید اعلام كرد

صدور مجوز تولید دارو و تجهیزات پزشکی سرعت می گیرد

صدور مجوز تولید دارو و تجهیزات پزشکی سرعت می گیرد

تصویر نازیبای بدحالی کره خاکی ما به وقت ساعت زمین

تصویر نازیبای بدحالی کره خاکی ما به وقت ساعت زمین

مختصات زلزله ۵ ریشتری در انبار الوم گلستان

مختصات زلزله ۵ ریشتری در انبار الوم گلستان
دغدغه ها را كنار بگذارید و از دریچه نجوم به جهان بنگرید؛

شروع سال ۱۴۰۲ با رؤیت هلال ماه رمضان و مقارنه ۲ جرم آسمانی

شروع سال ۱۴۰۲ با رؤیت هلال ماه رمضان و مقارنه ۲ جرم آسمانی
در نشست مشترك رئیس دانشگاه تهران و مدیرعامل منطقه آزاد ارس مطرح شد؛

افزایش دانشجویان بین الملل از اهداف گسترش پردیس ها

افزایش دانشجویان بین الملل از اهداف گسترش پردیس ها

گرده افشانی درخت گردو با ربات پرنده ساخت محققان دانشگاه تهران

گرده افشانی درخت گردو با ربات پرنده ساخت محققان دانشگاه تهران
نماینده ایران در سمینار كرسی های یونسكو در پاریس اعلام كرد

اقدام برای همکاری شبکه ای با ۵ کرسی کارآفرینی یونسکو در سایر کشورها

اقدام برای همکاری شبکه ای با ۵ کرسی کارآفرینی یونسکو در سایر کشورها

هدف از برگزاری نمایشگاه های ایران

هدف از برگزاری نمایشگاه های ایران
bee download