مطالب بی دانلود

معاون مستعدان بنیاد ملی نخبگان :

شیوه نامه شناسایی صاحبان استعدادهای برتر در راه نخبگی ابلاغ گردید

شیوه نامه شناسایی صاحبان استعدادهای برتر در راه نخبگی ابلاغ گردید
طبق داده های كاوشگر فضایی؛

اتمسفر زهره نشتی دارد

اتمسفر زهره نشتی دارد

اعطای ۵ گرنت فناورانه به ایده های برتر شیمی در پارک بین المللی ایران

اعطای ۵ گرنت فناورانه به ایده های برتر شیمی در پارک بین المللی ایران

ربات انسان نمای اطلس بازنشسته شد

ربات انسان نمای اطلس بازنشسته شد

چین گام جدیدی را برای پیشرفت موشک قابل استفاده مجدد خود برداشت

چین گام جدیدی را برای پیشرفت موشک قابل استفاده مجدد خود برداشت

شکایت دیگری ضد تسلا تنظیم شد

شکایت دیگری ضد تسلا تنظیم شد

دیدار ایلان ماسک و رئیس جمهور آرژانتین با محوریت فناوری

دیدار ایلان ماسک و رئیس جمهور آرژانتین با محوریت فناوری

خرید قهوه با قیمت مناسب

خرید قهوه با قیمت مناسب

استارلینک عرضه دهنده اینترنت پرسرعت به نخستین ایستگاه فضایی خصوصی جهان

استارلینک عرضه دهنده اینترنت پرسرعت به نخستین ایستگاه فضایی خصوصی جهان

راه اندازی ایستگاه های فضایی بادی به بزرگی یک استادیوم

راه اندازی ایستگاه های فضایی بادی به بزرگی یک استادیوم
bee download