مطالب بی دانلود

معاون وزیر علوم اعلام كرد:

ایجاد ۶۵ هزار فرصت شغلی دانش بنیان در کشور

ایجاد ۶۵ هزار فرصت شغلی دانش بنیان در کشور

پهپادی که روی کابل برق می نشیند!

پهپادی که روی کابل برق می نشیند!

طرح دانش بنیانی که طی 15 دقیقه سرمایه 4 میلیاردی را جذب کرد

طرح دانش بنیانی که طی 15 دقیقه سرمایه 4 میلیاردی را جذب کرد
كشف قدیمی ترین فسیل گیاهی در چین

راهکار معمای نفرت انگیز داروین

راهکار معمای نفرت انگیز داروین

روش های جدیدی برای درمان شایع ترین اختلال در چرخه اوره

روش های جدیدی برای درمان شایع ترین اختلال در چرخه اوره
در اولین نشست كارگروه فنی شورای فناوری سلامت تاكید شد

لزوم حرکت شتابان به سمت پژوهش های فناوری سلامت

لزوم حرکت شتابان به سمت پژوهش های فناوری سلامت
ستاری مطرح كرد

امیدواری از آغاز اجرای قانون جهش دانش بنیان با کمک شورای نگهبان

امیدواری از آغاز اجرای قانون جهش دانش بنیان با کمک شورای نگهبان

آئین نامه قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای مستقر در پارک های فناوری سلامت ابلاغ گردید

آئین نامه قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای مستقر در پارک های فناوری سلامت ابلاغ گردید

یافته های جدیدی در مورد منشا زندگی ابتدایی در زمین

یافته های جدیدی در مورد منشا زندگی ابتدایی در زمین

ساخت ماشین برداشت چندمنظوره گیاهان دارویی برگی و سبزی

ساخت ماشین برداشت چندمنظوره گیاهان دارویی برگی و سبزی