گرفتاری در چرخه فقر، نتیجه بی توجهی به توسعه پایدار

گرفتاری در چرخه فقر، نتیجه بی توجهی به توسعه پایدار

به گزارش بی دانلود، در نشست علمی و تخصصی دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری عنوان شد که کشورهای در حال توسعه باید به مسیر رشد سبز و توسعه پایدار، توجه ویژه ای داشته باشند و عدم توجه به این مهم، کشورهای در حال توسعه را گرفتار گرفتار شدن در چرخه فقر می کند.به گزارش بی دانلود به نقل از ایسنا، هشتاد و نهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان مدیریت و راندمان سبز (سیاست ها و راهکارها) امروز، ۹ شهریور ماه به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و با حضور صاحب نظران ملی و استانی بصورت مجازی انجام شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر فرخ مسجدی، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور درباب اهمیت این جلسه اظهار داشت: اساتید می توانند با راهنمایی خود راهگشای مدیران اجرائی کشور باشند. باتوجه به جدید بودن این بحث اگر بتوانیم منابع را به بهترین شکل مدیریت نماییم و منابع را برای نسل بعدی منتقل نماییم، به اهداف خود در راندمان دست پیدا کرده ایم.

رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد: راندمان و بهبود شرایط محیط زیستی از اولویت های امروز است و در سیاست های کلان نظام هم ردپای جدی و مهمی دارد. ضرروت و اجبار ورود به راندمان سبز به سبب محدودیت های منابع زمین یک اصل است.

دکتر اسماعیل فاتحی فر، استاد و رئیس دانشگاه صنعتی سهند تبریز هم در این جلسه اظهار داشت: راندمان سبز باید به توسعه پایدار منجر شود. بنابراین در تعریف توسعه پایدار گفته شده راندمان باید به شکلی باشد که نیازهای امروز را برآورده کند، بدون آنکه خطراتی را برای نسل های بعدی بوجود آورد. بدین جهت با رعایت این اصل می بایست قیمت تمام شده هم مد نظر قرار گیرد. ما به چرخه مدیریت سبز احتیاج داریم که در برنامه هفتم می بایست مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه صنعتی سهند تبریز اضافه کرد: راندمان سبز از یک سو به کیفیت زندگی توجه می کند و از طرف دیگر به رشد توجه ویژه دارد، لازمه این امر هم توجه به الگوی تولید و الگوی مصرف بصورت همزمان است. نباید از یادبرد که اصل راندمان ریشه در تعالیم دینی ما دارد و در حقیقت راندمان یک مسابقه دو، بدون خط آخر است. در حقیقت راندمان یک نگرش است بمنظور ارتقای هر روزه سازمان و صنعت.

این مدرس دانشگاه با اشاره به آمارهای بهروه ری افزود: طبق آمار با وجود متوسط تولید خوب و همین طور کار و تولید قابل قبول عامل راندمان در کشور منفی است. دراین زمینه کیفیت مواد اولیه و آموزش افراد بسیار اهمیت دارد. توسعه پایدار صنایع هم باید سودده باشند و کیفیت و رضایت مشتری از اصول تحقق راندمان سبز است.

این محقق راندمان افزود: در بحث راندمان سبز توجه به ماده اولیه بسیار اهمیت دارد. Mfca یک مدل در امتداد مدیریت ماده اولیه است که از دور ریز ماده اولیه جلوگیری می کند. در این مدل ضایعات، شامل پسماند جامد است. در حقیقت هرچیز که به غیر از محصول نهایی باشد، در این مدل ضایعات شمرده می شود.

وی ضمن بررسی مدل یاد شده، افزود: کاهش استفاده از مواد اولیه در تحقق محصول نهایی برون داد استفاده از این مدل است. در حقیقت محصول مثبت و محصول منفی با اهمیت ترین رکن یک سازمان است. ما باید دقت نماییم به تولید محصول مثبت و نهایی و از تولید هرچیز دیگری به جز محصول مثبت پرهیز نماییم.

دکتر فاتحی فر در تبیین اهمیت راندمان سبز اشاره کرد: تلاش هر واحد صنعتی و اداری باید این باشد که تمام ورودی ماده اولیه به محصول نهایی تبدیل گردد. در این بین عدم توجه به تعمیرات و بازیابی های نوبه ای متاسفانه مجموعه های صنعتی را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین درمدل Mfca توجه به فرایندها بسیار اهمیت دارد و از رهگذر این توجه هزینه ضایعات کم می شود.

وی در تشریح مدیریت ضایعات اظهار داشت: متاسفانه باید دقت کنیم قیمت ضایعات از قیمت محصول در خیلی از موارد بالاتر است، اما در نگاه خوشبینانه، حالت قیمت ضایعات با محصول نهایی برابر است.

دکتر فاتحی فر با بیان تجربیات مختلف در کشورهای دیگر درباب مدیریت منابع، اظهار داشت: برخی اوقات بمنظور کم کردن ضایعات باید در زنجیره تأمین اصلاحات اساسی شود، بنابراین با ایجاد مشوق ها می شود راندمان را به وجود آورد. شاید از محل مالیات خود کارخانه ها بشود مدلهای راندمان سبز را در ایران اجرا کرد.

دکتر زهرا عابدی، عضو هئیت علمی دانشگاه و مشاور سابق سازمان ملی راندمان هم در این جلسه اظهار داشت: نگاهی که ما به زمین داریم، باید اصلاح گردد. سیاستگذاران باید دقت کنند ردپای زیستی چگونه در چرخه زیست ما موثر است.

عضو هئیت علمی دانشگاه و مشاور سابق سازمان ملی راندمان با اعلان اینکه شکاف اکولوژیک معلول تولید ناپایدار و به تبع آن مصرف ناپایدار خواهد بود، اضافه کرد: در حقیقت ما بدهی زیادی به زمین داریم. این بدهی شامل اموری همچون آب، خاک و سایر سرمایه های طبیعی می شود.

وی با اشاره به بحث تغییرات اقلیمی در جهان، افزود: این بارش های نابهنگام، راندمان را در بخش کشاورزی به شدت می کاهد و متاسفانه باید گفت اگر کشورها همین روند را ادامه بدهند، در سال ۲۱۰۰ بدهی زیادی به زمین ایجاد خواهد شد و شاید با ادامه روند کنونی در مصرف منابع طبیعی در سال ۲۱۰۰ به منابع سه زمین، نیاز داشته باشیم تا نیازهای آن زمان را مرتفع کند.

این محقق درباب چاره مقابله با وضعیت کنونی افزود: تاکید بر کاهش استفاده از منابع اولیه و کاهش رد پای کربن می بایست بصورت جدی پیگیری شود و راهی نداریم مگر این که به وضعیت توازن زیستی بازگردیم. عوامل اثرگذار در این رد پای اکولوژیک رشد سریع صنعتی و افزایش جمعیت است و عدم توجه به برنامه های کنترلی تشدید کننده وضعیت فعلی است.

دکتر عابدی با تشریح سناریوی عبور از وضعیت فعلی اظهار داشت: با اجرای راندمان سبز و تحقق سناریوی دوم، می توانیم به سمت کاهش رد پای اکولوژیک دست پیدا نماییم. اما نباید از یاد ببریم که در بیست سال اخیر از ظرفیت زیستی استفاده زیادی کردیم و این امر میزان بدهی ما به زمین را بسیار بالا برده است.

وی با بیان متدولوژی مورد نظر درباب بررسی ردپای اکولوژیک اظهار داشت: عدم توجه به این مهم ما را به دایره فقر وارد میکند. در سه دهه اخیر نرخ فقر در کشورهای درحال توسعه بالا رفته است. در مقابل می توانیم با بهره گیری از تکنیک های رشد سبز بر این مشکلات فائق آییم. با این وجود متاسفانه از رشد سبز دور شده ایم. با استفاده بی رویه از منابع آبی با مشکلات مختلفی مواجه هستیم به شکلی که در بعضی از مناطق از ۱۵۰ متر عمق چاه به ۵۰۰ متر رسیده ایم.

دکتر عابدی در بخش عرضه چاره ها اظهار داشت: تحقق شهر سبز، حمل و نقل سبز، حسابداری سبز، مشاغل سبز، کالای سبز و... همگی در قالب یک برنامه مدون قابل دستیابی است، به عنوان مثال حمل و نقل ریلی در مقایسه با دیگر موارد حمل و نقل سبز بشمار می رود و اتومبیل های هیبریدی می توانند مکمل این شبکه حمل و نقل باشند. همین طور چارچوب های قانونی ملی باید در این میان به عنوان مشوق به تحقق راندمان سبز کمک نماید.

وی اشاره کرد: کشورهای درحال توسعه باید به مسیر رشد سبز توجه ویژه ای داشته باشند. عدم توجه به این مهم کشورهای درحال توسعه را گرفتار چرخه فقر می کند و در این بین ما به جهت اینکه به اقتصاد سبز دست پیدا نماییم، باید به راندمان سبز جامه عمل بپوشانیم. تولید پایدار مصرف پایدار را به دنبال خواهد داشت.

دکتر آیدا شریعت مداری، مدرس دانشگاه و مشاور در زمینه راندمان هم در این جلسه با اشاره به قوانین یاد شده به راندمان سبز اظهار داشت: عدم توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی درباب محیط زیست صدمه زا بوده است. راندمان سبز در دل صنعت، معدن، تجارت و در دل تمامی سازمان ها می تواند پیاده سازی شود.

شریعت مداری افزود: برای مثال اتوماسیون می تواند در مقابل خرید کاغذ و مصرف کاغذ استفاده گردد. با ذخیره انرژی در سازمان ها تا حد زیادی می شود مصرف بی رویه انرژی را کنترل کرد.

وی با بیان تجربیات خود درباب تحقق راندمان در کشور اظهار داشت: بی شک با مسائل مختلفی در حوزه محیط زیست مواجه هستیم. باید به عملکرد خود نگاه نماییم که با هر اقدام ما چه مقدار مشکل و بحران محیط زیستی برای کشور به وجود آمده است و سپس رویه ها را تغییر دهیم.

این محقق حوزه راندمان افزود: راندمان سبز باید با یک عزم عمومی محقق شود و باتوجه به سود و زیان شرکتها به سمت محقق شدن راندمان سبز گام برداریم. بنابراین در این بین باید توجه کرد آلودگی های زیست محیطی فرامنطقه ای است و هر اقدامی می تواند در مناطق دیگر هم موثر باشد.

وی اضافه کرد: بنابراین باید فناوری هایی به کار گرفته شود که بتوانیم به اصل استانداردسازی و بهینه سازی محیط زیست توجه ویژه داشته باشیم. فرهنگ سازی در تمام سطوح، ما را به راندمان سبز خواهد رساند. در این مدل هر سازمان و دستگاهی می تواند با تشکیل تیم و جمع آوری اطلاعات لازم و توجه به مشکلات و پاسخ به این که چگونه می شود مساله را حل کرد، در اجرا و پایش برنامه ها در تحقق راندمان سبز نقش خویش را ایفا کند و نباید از یاد برد که راندمان سبز یک چرخه دائمی است که باید همیشه ادامه پیدا کند. اقتصاد، اجتماع و محیط زیست در ارتباط ناگسستنی با یکدیگر هستند و هرسه بمنظور بقای خود به تحقق مدل راندمان سبز نیازمند هستند.
منبع:

1401/06/10
10:59:32
0.0 از 5
543
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
beedownload بی دانلود