بررسی رخدادهای لرزه ای در هفته گذشته؛

هفته پرلرزه برای استان بوشهر

هفته پرلرزه برای استان بوشهر

بی دانلود: بندر گناوه استان بوشهر بعد از به وقوع پیوستن زلزله ای به بزرگای 5.9 در روز 29 فروردین ماه، هفته پرلرزه ای را پشت سرگذاشت، به شکلی که بگفته رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تا 5 روز پس از این رخداد لرزه ای حدود 170 پس لرزه در این منطقه به ثبت رسید.


به گزارش بی دانلود به نقل از ایسنا، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک در ساعت ۱۱ و ۵۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه جاری زمین لرزه ای به بزرگای ۵.۹ را در بندر گناوه استان بوشهر به ثبت رساندند. آمار زمین لرزه های ثبت شده نشان داده است که این زمین لرزه تا ساعت ۱۷ همان روز با ۲۵ پس لرزه همراه بوده است که بزرگترین آن با بزرگای ۴.۵ بوده است.


بررسی زلزله های تاریخی این منطقه نشان از لرزه خیزی این منطقه دارد. زمین لرزه ۵۳۱ میلادی شرق برازجان، زمین لرزه سال ۱۰۰۸ میلادی بندر سیراف با بزرگای ۶.۵ و زمین لرزه ۱۸۰۶ میلادی بوشهر همچون زلزله های تاریخی این منطقه به حساب می آید. علاوه بر آن از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۲۱ زلزله های مختلفی در این منطقه به ثبت رسیده است و زلزله سال ۲۰۱۳(۲۰ دی ماه ۱۳۹۲) "شنبه" با بزرگای ۶.۳ با اهمیت ترین رخداد این استان است.زلزله های استان بوشهر ثبت شده بوسیله دستگاه از ۱۹۰۰ تا ۲۰۲۱
دکتر علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به جزییات زلزله ۵.۹ روز ۲۹ فروردین ماه جاری در بندر گناوه استان بوشهر، اظهار داشت: سگمنت هایی(بخش هایی) از گسل "پیش ژرفای زاگرس" در مجاورت رومرکز زلزله امتداد دارند و احتمال جنبائی آن قطعه گسلی از سامانه گسلی ZFF سبب رخداد زلزله ۵.۹ بندر گناوه استان بوشهر شده است.گسل های اطراف رومرکز زلزله ۵.۹ بندر گناوه استان بوشهر
وی ضمن اشاره به لرزه خیزی این منطقه تصریح کرد: تعداد ۲۳۳۴ زلزله با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در گستره اطراف رومرکز از سال ۲۰۰۶ میلادی تا زمان وقوع زلزله ۵.۹ بندر گناوه به ثبت رسیده است که از این تعداد، ۱۳ زلزله با بزرگای ۵ و ۸۹ زمین لرزه با بزرگای چهار و پج و بقیه زلزله ها کوچک تر از چهار در اطراف رومرکز زلزله ۲۹ فروردین این منطقه رخ داده است.
بیت اللهی ضمن اشاره به پس لرزه های زلزله ۵.۹ بندرگناوه تا پنج روز پس از رخداد آن خاطرنشان کرد: با گذشت ۵ روز از وقوع زلزله ۵.۹ بندر گناوه تعداد ۱۷۰ پس لرزه با بزرگی ۲.۵ و بالاتر در اطراف نقطه رومرکزی برمبنای اعلام مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران رخ داده است. ۹ پس لرزه با بزرگی چهار و بالاتر، ۵۳ پس لرزه با بزرگی سه تا چهار و بقیه ۱۰۸ پس لرزه با بزرگی ۲.۵ تا سه بوده است.
به گفته وی روند رخداد پس لرزه ها حکایت از افت تعداد و کاهش نرخ وقوع پس لرزه ها دارد.
جزئیات زلزله های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۲۸ فروردین
در تازه کند استان اردبیل زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۶ در عمق شش کیلومتری رخ داد و کانون رومرکز آن در ۱۴ کیلومتری تازه کند، ۱۶ کیلومتری جعفرآباد و ۲۵ کیلومتری بیله سوار این استان بوده است.
رابر استان کرمان با زلزله ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۳۸ کیلومتری رابر، ۴۴ کیلومتری درب بهشت و ۴۵ کیلومتری بزنجام این استان بوده است.
یکشنبه ۲۹ فروردین
در بندر گناوه استان بوشهر زمین لرزه ای به بزرگای ۵.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۲۸ کیلومتری بندرگناوه، ۳۱ کیلومتری بندر ریگ و ۴۱ کیلومتری شبانکاره این استان بوده است. زلزله ۴.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، سه زلزله ۳.۹ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۴.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری، سه زلزله ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، دو زلزله ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری، سه زلزله چهار در عمق ۱۰ کیلومتری، ۴.۲ در عمق ۱۰ کیلومتری، از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است
دوشنبه ۳۰ فروردین
مورموری استان ایلام زلزله ۲.۵، امام حسن بوشهر زلزله ۲.۶ و ۲.۵ رخ داد.
بندر گناوه با زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۸ کیلومتری لرزید. چهار زلزله ۲.۷، پنج زلزله ۲.۶، سه زلزله ۲.۹، سه زلزله ۲.۵، سه زلزله ۳.۶ در عمق ۱۳ کیلومتری، سه زلزله ۳.۲ در عمق هشت کیلومتری، سه زلزله ۳.۵ در عمق ۲۱ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۱ در عمق ۱۳ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
در داراب استان فارس زمین لرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۴ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۵ کیلومتری داراب، ۳۸ کیلومتری ششده و ۴۰ کیلومتری حاجی آباد این استان بوده است.
سه شنبه ۳۱ فروردین
بندر گناوه زلزله ای به بزرگای چهار در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه نمود. زلزله ۲.۵، سه زلزله ۲.۶، ۲.۷، دو زلزله ۲.۹، ۲.۸، ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری از دیگر زلزله های روز ۳۱ فروردین در این منطقه است.
امام حسن بوشهر زلزله ۲.۶، خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۵، شبانکاره استان بوشهر زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
چهارشنبه اول اردیبهشت
در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۸، زهکلوت استان کرمان زلزله ۲.۹، امام حسن استان بوشهر زلزله ۲.۶ گزارش شد.
در بندرگناوه استان بوشهر زلزله ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد. زلزله های ۳.۷ در عمق ۲۰ کیلومتری، دو زلزله سه در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۶ در عمق ۱۹ کیلومتری، ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری، دو زلزله ۲.۸، چهار زلزله ۲.۹، ۲.۷ از دیگر زلزله های این منطقه است.
شوت استان آذربایجان غربی با زمین لرزه ای به بزرگای سه در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۳ کیلومتری شوت و ۲۵ کیلومتری پلدشت این استان بوده است.
پنج شنبه ۲ اردیبهشت
در بندرگناوه استان بوشهر زلزله دو در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید. دو زلزله ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۷ در عمق ۱۰ کیلومتری، ۳.۱ در عمق هشت کیلومتری، زلزله ۲.۹، دو زلزله ۲.۶، ۲.۵ در این منطقه رخ داد.
در امام حسن استان بوشهر زلزله ۲.۹، ارد استان فارس زلزله ۲.۹، زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹، رازقان استان مرکزی زلزله ۲.۵، مراوه تپه استان گلستان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.
جمعه ۳ اردیبهشت
در ازگله استان کرمانشاه پس از زلزله ۲.۸، زمین لرزه دیگری با بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری ازگله و ۴۱ کیلومتری تازه آباد این استان بوده است. زلزله ۳.۴ در عمق شش کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.
در بندر گناوه استان بوشهر زلزله ۲.۶، ۳.۱ در عمق ۱۲ کیلومتری، ۳.۸ در عمق ۱۶ کیلومتری، زلزله ۲.۸ رخ داد.
رامیان استان گلستان زلزله ۲.۷، دابوشت استان مازندران زلزله ۲.۷ تجربه کردند.
منبع:

1400/02/04
20:44:28
0.0 از 5
889
تگهای خبر: دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۳
لینک دوستان بی دانلود
beedownload بی دانلود