آرشیو مطالب : فضای مجازی


بهترین مركز اموزش بورس كشور

بهترین مركز اموزش بورس كشور
معاون وزیر علوم در اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی حركت تاكید كرد

پیوند انجمن های علمی و پارك های فناوری زمینه ساز توسعه دانش در كشور

پیوند انجمن های علمی و پارك های فناوری زمینه ساز توسعه دانش در كشور

وكیل كیفری برای پرونده كلاهبرداری

وكیل كیفری برای پرونده كلاهبرداری

برندگان بیست ویكمین دوره ی جایزه ی ترویج علم

برندگان بیست ویكمین دوره ی جایزه ی ترویج علم
با امضای تفاهم نامه میان معاونت صدا و وزارت علوم عنوان شد

تاكید بر استفاده از دانشگاهیان در رادیو

تاكید بر استفاده از دانشگاهیان در رادیو

مخالفت مجلس با تشكیل كمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال

مخالفت مجلس با تشكیل كمیسیون ویژه فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال