آرشیو مطالب : فناوری اطلاعات


برگزاری نشست شاخصهای مرجعیت علمی و چگونگی ارتقای آن

برگزاری نشست شاخصهای مرجعیت علمی و چگونگی ارتقای آن
در چهارمین نمایشگاه و كنفرانس بین المللی شهر هوشمند ایران؛

رونمایی از نظام رتبه بندی رؤیت پذیری پارک های علم و فناوری

رونمایی از نظام رتبه بندی رؤیت پذیری پارک های علم و فناوری
در گفت وگو با بی دانلود تاكید شد

کارهای زمین شناسی و اکتشافی کشور نیازمند اعتبارات پایدار و قابل اتکا است

کارهای زمین شناسی و اکتشافی کشور نیازمند اعتبارات پایدار و قابل اتکا است

آلبوم نخستین تصاویر ماهواره خیام به رییس جمهوری اهدا شد

آلبوم نخستین تصاویر ماهواره خیام به رییس جمهوری اهدا شد

3 مؤسسه ایرانی در بین برترین های رتبه بندی جهانی پایداری کیو اس

3 مؤسسه ایرانی در بین برترین های رتبه بندی جهانی پایداری کیو اس

معرفی ۳ محصول حوزه صنعت مالی در رویداد نونمایی ۱۴۰۰

معرفی ۳ محصول حوزه صنعت مالی در رویداد نونمایی ۱۴۰۰

استاد دانشگاه تهران بعنوان عضو برجسته کامستک برگزیده شد

استاد دانشگاه تهران بعنوان عضو برجسته کامستک برگزیده شد

سوپركامپیوتر مریم در كشور راه اندازی می شود

سوپركامپیوتر مریم در كشور راه اندازی می شود

ایجاد بازار خدمات فناوری اطلاعات در ۹ حوزه

ایجاد بازار خدمات فناوری اطلاعات در ۹ حوزه

احتمال برگزاری چهارمین جایزه مصطفی(ص) در یكی از كشورهای اسلامی

احتمال برگزاری چهارمین جایزه مصطفی(ص) در یكی از كشورهای اسلامی
معاون فناوری وزیر علوم در نشست روسای پارك های علم و فناوری تاكید كرد

لزوم وجود یك پارك جامع در هر استان

لزوم وجود یك پارك جامع در هر استان

طرح پیشنهادی سازمان زمین شناسی برای مواجهه با فرونشست زمین

طرح پیشنهادی سازمان زمین شناسی برای مواجهه با فرونشست زمین
bee download