آرشیو مطالب : فناوری اطلاعات


معرفی ۳ محصول حوزه صنعت مالی در رویداد نونمایی ۱۴۰۰

معرفی ۳ محصول حوزه صنعت مالی در رویداد نونمایی ۱۴۰۰

استاد دانشگاه تهران بعنوان عضو برجسته کامستک برگزیده شد

استاد دانشگاه تهران بعنوان عضو برجسته کامستک برگزیده شد

سوپركامپیوتر مریم در كشور راه اندازی می شود

سوپركامپیوتر مریم در كشور راه اندازی می شود

ایجاد بازار خدمات فناوری اطلاعات در ۹ حوزه

ایجاد بازار خدمات فناوری اطلاعات در ۹ حوزه

احتمال برگزاری چهارمین جایزه مصطفی(ص) در یكی از كشورهای اسلامی

احتمال برگزاری چهارمین جایزه مصطفی(ص) در یكی از كشورهای اسلامی
معاون فناوری وزیر علوم در نشست روسای پارك های علم و فناوری تاكید كرد

لزوم وجود یك پارك جامع در هر استان

لزوم وجود یك پارك جامع در هر استان

طرح پیشنهادی سازمان زمین شناسی برای مواجهه با فرونشست زمین

طرح پیشنهادی سازمان زمین شناسی برای مواجهه با فرونشست زمین