آرشیو مطالب : مرورگر


از برمن به فلوریدا مقصد بعدی کره ماه!

از برمن به فلوریدا مقصد بعدی کره ماه!

اتمام سفر ۳ روزه اسپیس ایکس با یک فرود موفقیت آمیز

اتمام سفر ۳ روزه اسپیس ایکس با یک فرود موفقیت آمیز

خودرو تسلا جان راننده خویش را نجات داد بعلاوه فیلم

خودرو تسلا جان راننده خویش را نجات داد بعلاوه فیلم

فیلمی جدید از پرواز نبوغ در مریخ

فیلمی جدید از پرواز نبوغ در مریخ

فیلمی از سوختن شعله آتش در ایستگاه فضایی بین المللی

فیلمی از سوختن شعله آتش در ایستگاه فضایی بین المللی

استارشیپ SN15 با موفقیت فرود آمد

استارشیپ SN15 با موفقیت فرود آمد
فضانوردان مأموریت كرو-۱ به زمین بازگشتند

بازگشت شبانه فضانوردان به خاك آمریكا بعد از نیم قرن

بازگشت شبانه فضانوردان به خاك آمریكا بعد از نیم قرن

سرنوشت تلخ استارشیپ SN11

سرنوشت تلخ استارشیپ SN11

پیاده روی فضایی ۷ ساعته فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی

پیاده روی فضایی ۷ ساعته فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی

زمین از منظر فضا بعلاوه فیلم

زمین از منظر فضا بعلاوه فیلم

ماهواره سنتینل-۶ مایكل فرایلیچ پرتاب شد بعلاوه فیلم

ماهواره سنتینل-۶ مایكل فرایلیچ پرتاب شد بعلاوه فیلم

آهنگ مغناطیسی زمین را بشنوید بعلاوه فیلم

آهنگ مغناطیسی زمین را بشنوید بعلاوه فیلم
bee download