رئیس مؤسسه ISC عنوان كرد:

آخرین وضعیت سکوهای علم و فناوری تشریح شد

آخرین وضعیت سکوهای علم و فناوری تشریح شد

بی دانلود: به گزارش بی دانلود، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام آخرین وضعیت سکوهای علم و فناوری بمنظور شناسایی پژوهشگران و جهت دهی تحقیقات در امتداد رفع نیازهای جامعه را تشریح نمود.


به گزارش بی دانلود به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، دکتر سید احمد فاضل زاده رییس مؤسسه ISC اظهار داشت: اطلاع رسانی علم و فناوری و نیازهای مرتبط جامعه از یک پنجره واحد، شناسایی دانشمندان، نخبگان و سرآمدان همیشه مدنظر سیاستگذاران بوده است. وی ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی با آینده نگری، ضرورت ایجاد و ارتقای سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری را در ۷ دی ماه ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ کرده است. برمبنای ماده ۴ این مصوبه ایجاد ساختار نهادی برای برنامه ریزی و پیاده سازی سیاست های ابلاغی در عرصه آموزش عالی، پژوهش، فناوری و نوآوری بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در این جهت وزارت عتف این ماموریت را به موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) سپرده است. فاضل زاده اضافه کرد: طبق اساسنامه جدید مؤسسه ISC که در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید، با تغییر نمودار سازمانی و ایجاد معاونت فناوری و مدیریت سکوهای علم و فناوری در یک سال گذشته، مبادرت به راه اندازی ۳ سکوی علم و فناوری: «نظام ایده ها و نیازها»، «درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا)» و «سرآمدان علم و فناوری و دیپلماسی علمی» کرد. رییس مؤسسه ISC اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تکمیل زنجیره علم، فناوری و نوآوری با جامعه و صنعت، بمنظور کمک به کاربردی کردن دانش، طرح های تحقیقاتی و پارساها (پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) همیشه تاکید کرده اند. وی ادامه داد: پس بمنظور پایش و پردازش نیازهای کشور، مشارکت عموم متخصصین جامعه در حل مسائل کشور، استفاده از ظرفیتهای گسترده موجود در کشور در کلیه سطوح و تکمیل زنجیره ایده تا پدیده و تجاری سازی نوآوری ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات، در راستای ساختن ایرانی پیشرو، توسعه یافته و ایجاد بستر مناسب برای تمام ایرانیان مشتاق خدمت و مشتاق مشارکت نظام ایده ها و نیازها، توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معرفی شده و با آدرس https: //nan.ac در دسترس عموم است. این نظام بر پایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برنامه های پیشنهادی دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به وجود آمده است. فاضل زاده اظهار داشت: شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با شناخت اهمیت سکوهای علم و تکنولوژِی، نظام ایده ها و نیازها و اهداف آن، در بیست و نهمین جلسه (تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۲) با حضور رییس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رییس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و اعضای شورا مصوب کرد که نظام ایده ها و نیازها به عنوان پنجره واحد علوم، تحقیقات و فناوری کشور فعالیت خودرا ادامه دهد. فاضل زاده اظهار داشت: دو هدف اصلی تعریف نظام ایده ها و نیازها یکپارچه سازی سامانه های مشابه و کاربردی نمودن تحقیقات همچون پارساهای (پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) دانشجویی در امتداد رفع نیازهای کشور می باشد. یکپارچه سازی سامانه های مشابه در عرصه نیازها و ایده ها در کشور به عنوان یکی از اهداف اصلی در نظر گرفته شده است. سیاستگذاری های در رابطه با نظام ایده ها و نیازها با راهبری کمیته اجرائی و با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری و به انجام می رسد. وی افزود: یکی از نخستین وزارتخانه ها که همکاری با نظام ایده ها و نیازها را شروع کرد، وزارت نفت می باشد. سامانه عرضه و تقاضای وزارت نفت با آدرس https: //mop.nan.ac طراحی و پیاده سازی شده است که تقاضاهای فناورانه این وزارتخانه با درخت فناوری پنج سطحی در دسترس عموم قرار گرفته است. همچنین، ارتباط سامانه با برخی سامانه های مشابه در کشور بصورت ماشینی برقرار شده است. رییس مؤسسه ISC اظهار داشت: بمنظور برآوردن هدف دوم، طرح استادمحوری برای نخستین بار در راستای جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی مبتنی بر حل نیازهای کشور به دو شیوه با آزمون و بدون آزمون در سال ۱۴۰۲ معرفی شده است. در این جهت زیرسامانه استادمحوری با آدرس https: //parsa.nan.ac در نظام ایده ها و نیازها ارائه شده است. عملکرد یکساله نظام ایده ها و نیازها با جزئیات بیشتر در ادامه این گزارش تحلیلی ارائه شده است. گزارش آماری نظام ایده ها و نیازها: ثبت ۱۲ هزار ایده و نیاز دبیر شورای سیاست گذاری نظام ایده ها و نیازها اظهار داشت: به گزارش ارائه شده دبیرخانه نظام ایده ها و نیازها در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، تعداد ایده ها و نیازهای ثبت شده به تفکیک زمان ثبت آنها و حوزه موضوعی ثبت شده به طور نمودارهای زیر هستند. تعداد ۹۷۹۷ نیاز و ۱۸۳۶ ایده در سامانه ثبت شده است که بیشترین نیازها به ترتیب مربوط به حوزه موضوعی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم بهداشت، هنر و دامپزشکی بوده است.
نمودار ۱: رشد ایده ها و نیازهای ثبت شده در نظام ایده ها و نیازها به تفکیک ماه
طرح استادمحوری: ثبت ۱۰۹۷ پارسای دانشجویی فاضل زاده اضافه کرد: استاد محوری یک طرح نوین برای کاربردی کردن پارساهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رفع مشکلات جامعه است. پایه این طرح برمبنای پژوهش بنا شده و برای انجام آن به افراد متخصص و دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیاز است. باتوجه به رسالت نظام ایده ها و نیازها در راستای سوق دادن پارساها به سمت نیازهای کشور، در این شیوه استاد پذیرنده طرحی را برای رفع نیازهای جامعه از سامانه نظام ایده ها و نیازها انتخاب و با کمک دانشجویان موفق و برتر مبادرت به انجام آن می کند. وی اظهار داشت: برای اولین بار در کشور اگر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها راهحلی برای حل یکی از مسائل کشور داشته باشند، می توانند دانشجو بمنظور حل مساله موردنظر جذب کنند. لازم به ذکر است که سهمیه طرح استادمحوری بصورت سهمیه مازاد برای استاد دانشگاه درنظر گرفته شده است. رییس ISC اظهار داشت: در صورتیکه نیاز مدنظر استاد دانشگاه در سامانه وجود نداشته باشد، امکان تعریف نیاز با شرایط ذکر شده در شیوه نامه اجرائی وجود دارد. طرح استادمحوری متعلق به دانشگاه خاصی نبوده و همه دانشگاه های کشور از این طرح استفاده می نمایند. این طرح به دو صورت بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان و با پذیرش بوسیله آزمون تعریف شده است. وی اظهار داشت: این طرح از آنجائیکه توسط متخصصین و پژوهشگران کشور انجام می شود؛ قطعاً" تاثیر به سزایی در رفع نیازها و رشد جامعه و همین طور بالا بردن سطح رضایتمندی افراد از زندگی دارد. مستندات، بخشنامه ها و فرآیندهای اجرائی طرح استادمحوری در زیرسامانه استادمحوری نظام ایده ها و نیازها به آدرس https: //parsa.nan.ac در دسترس عموم است. به گزارش ارائه شده توسط دبیرخانه نظام ایده ها و نیازها در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ تعداد ۱۰۹۷ درخواست ثبت پارسا جهت شرکت در طرح استادمحوری در سامانه نظام ایده ها و نیازها به ثبت رسیده است که بیشترین ثبت پارسا به ترتیب در عرصه های موضوعی فنی و مهندسی با ۴۳۵، علوم انسانی با ۲۶۱ و علوم پایه با ۲۲۵ انجام شده است.
نمودار ۲: تعداد پارساهای ثبت شده در طرح استادمحوری به تفکیک حوزه موضوعی

نمودار ۳: تعداد پارساهای ثبت شده در طرح استادمحوری به تفکیک دانشگاه
همین طور تعداد ۴۶ دانشگاه در سامانه نظام ایده ها و نیازها درخواست خودرا در طرح استادمحوری ثبت کرده اند که از این میان تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با ۱۷۰، دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۵، دانشگاه اصفهان با ۱۳۵، دانشگاه تهران با ۱۳۴ و دانشگاه شیراز با ۹۵ نفر بیشترین درخواست ثبت پارسا در این طرح را داشته اند. بطور کلی، تا حالا درخواست های ثبت پارسا در نظام ایده ها و نیازها توسط ۶۲۳ عضو هیئت علمی برای ۷۶۵ نیاز در سامانه بوده است. درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا) فاضل زاده اظهار داشت: رسانه های اجتماعی علمی بستری را فراهم می آورند که در آن کاربران می توانند در رابطه با یکدیگر به هم رسانی و انتقال دانش و یافته های علمی، پرسش و پاسخ، بحث، انتقاد و ارائه نظر درباره ی دیگر آثار علمی یا نظرات دیگران بپردازند. در این شبکه ها، فرصت هایی برای کاربران برای مطالعه مقالات علمی و ارائه بازخورد درباره ی آنها فراهم می شود. وی ادامه داد: شبکه های علمی- اجتماعی پروفایلی از پژوهشگران را ارائه می دهند و امکان ارتباط علمی میان پژوهشگران مختلف را فراهم می کنند. کاربران می توانند با دنبال کردن پژوهشگران مورد علاقه شان، از تازه ترین مقالات و دستاوردهای آنان آگاه شده و آثار آنان را مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین، امکان طرح پرسش و پاسخ توسط کاربران وجود دارد. با این وجود، باوجود قابلیت ها و تسهیلات قابل توجه این سامانه ها، ضرورت راه اندازی شبکه اجتماعی بومی متناسب با نیازهای جامعه علمی ایرانی بیش از پیش احساس می شود. سامانه ایرانی مپفا نیز تنها به نمایش اطلاعات پژوهشگران محدود می شود و از نبود امکان تعامل و ارتباط علمی میان پژوهشگران رنج می برد. رییس ISC اظهار داشت: بمنظور رفع خلاء موجود، «درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان» و یا به اختصار، «دانا» در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور وزیر علوم و همزمان با اجلاس روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور رونمایی گردید. در این سامانه، امکان ارتباط علمی میان پژوهشگران بوسیله یک شبکه اجتماعی علمی فراهم شده تا از این طریق، پژوهشگران بتوانند با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند. وی اشاره کرد: ماموریت سامانه «دانا»، برقراری ارتباطات میان جامعه علمی بمنظور تسریع پیشرفت علم است. در این راستا، هر پژوهشگر ضمن در اختیار داشتن صفحه ای شخصی (شامل تخصص، علایق پژوهشی، لیست انتشارات، فاکتورهای سنجشی و …)، امکان دسترسی و به اشتراک گذاری دانش با دیگر پژوهشگران را نیز دارد. سامانه «دانا» به شش زبان زنده دنیا همچون فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، فرانسوی و آلمانی ارائه شده است که پژوهشگران می توانند بسادگی با تغییر زبان سامانه که در بخش فوقانی تمامی صفحات سامانه مشخص شده است، از خدمات سامانه در زبان مورد نظر بهره گیرند. نمودار ۵ تعداد پژوهشگران تایید شده در سامانه دانا در گذر زمان را نشان میدهد. منظور از پژوهشگران تاییدشده، پژوهشگرانی است که در سامانه دانا ثبت نام شده اند و اکنون در این سامانه پروفایل دارند. همانطور که این نمودار نشان میدهد تعداد این پژوهشگران در سامانه دانا با گذر زمان بیشتر شده است.
نمودار ۵: تعداد پژوهشگران تاییدشده در سامانه دانا
وی اظهار داشت: یکی از قابلیت های سامانه دانا اختصاص یک کد منحصر به فرد برای پژوهشگران است که حاوی اطلاعاتی از آنهاست. دو رقم اول این کد که تحت عنوان ISC-ID شناخته می شود، کشوری که آن پژوهشگر در آن فعالیت می کند، نشان میدهد. چهار رقم بعدی رزرو شده است که برای کاربردهای احتمالی آینده در نظر گرفته شده است. دو رقم بعدی به ترتیب کد و رقم کنترلی را نشان میدهد. بنابه نوع کاربری پژوهشگر، کد پژوهشگر نیز متفاوت می شود. به عنوان مثال برای پژوهشگران R در نظر گرفته شده است. هشت رقم آخر کد یکتای در پایگاه داده را مشخص می کنند. تا حالا برای بیش از ۵۰۰۰ پژوهشگر که همه آنها از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی هستند، کد ISC-ID صادر گردیده است که لیست آنها انتشار یافته است. در ادامه یک گزارش آماری از سامانه دانا متشکل از تعداد پروفایل ایجادشده، تعداد پروفایل ایجادشده، تعداد مقالات ارائه شده و همین طور تعداد استنادات گزارش شده را نشان میدهد.
درگاه سرآمدان علمی و فناوری فاضل زاده اظهار داشت: سرآمدان علمی و فناوری نقش و جایگاه برجسته ای در توسعه و تعالی کشورها، به ویژه در حوزه تولید علم، هنر و فناوری ایفا می کنند. از ین جهت، شناسایی سرآمدان علمی و فناوری کشورها از اهمیت فراوانی برخوردارست. با این وجود، تعاریف گوناگونی از سرآمدان علمی و فناوری در کشورها و مجامع مختلف به چشم می خورد. جوایز مختلفی نیز به پژوهشگران و سازمانها در کشورهای مختلف اعطا می شود که اعتبار آنها روشن نیست. وی اظهار داشت: از ین جهت، ضرورت استانداردسازی تعریف سرآمدان علمی و فناوری و ایجاد مفهومی واحد، جامع و یکپارچه در کشور و همین طور اعتبارسنجی جوایز علمی ملی و بین المللی بیش از پیش احساس می شود. نظر به اهمیت و ضرورت این امر، سامانه «سرآمدان علمی و فناوری و دیپلماسی علمی» با رسالت شناسایی و مدیریت اطلاعات سرآمدان علمی و فناوری ایران و کشورهای اسلامی و ایجاد بستری برای همکاریهای علمی آنان در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به وجود آمده است. رییس ISC اظهار داشت: این گروه در امتداد نیل به مرجعیت علمی و رسمی، ضمن استانداردسازی تعریف سرآمدی و اعتبارسنجی مستمر جوایز گوناگون ملی و بین المللی به ارزیابی مستمر و شناسایی سرآمدان علمی و فناوری ایران و کشورهای اسلامی در دو سطح پژوهشگران انفرادی و سازمانها به لحاظ ابعاد مختلف می پردازد. وی اظهار داشت: نتایج حاصل از این سامانه می تواند ضمن ایجاد مرجعیت برای ISC درباب اعتبارسنجی جوایز ملی و بین المللی از یک سو و شناسایی سرآمدان علمی و فناوری ایران و کشورهای اسلامی از دیگر سو، به عنوان ابزاری برای مساعدت با متولیان علمی و پژوهشی کشور جهت تسهیل امور پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مانند شناسایی پژوهشگر برتر، اعطای پایه تشویقی و … به کار گرفته شود. علاوه بر این، این سامانه می تواند زیرساخت های لازم برای نهادهای علمی کشور را جهت آگاهی از عملکرد آنها به لحاظ سرآمدی علمی و فناوری بوجود آورد. همین طور با ارائه چشم اندازی از سمت و سوی حرکت کشور در این خصوص به سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توسعه علمی کشور یاری می رساند. معیارهای سرآمدی علمی و فناوری رییس مؤسسه ISC اظهار داشت: سامانه «سرآمدان علمی و فناوری و دیپلماسی علمی»، سرآمدان علمی و فناوری ایران و کشورهای اسلامی را نه فقط برمبنای جشنواره ها و جوایز، بلکه برمبنای معیارهای مختلف سرآمدی مورد شناسایی قرار می دهد. بدین ترتیب، ابتدا معیارهای شناسایی سرآمدان علمی و فناوری تدوین شود که شامل موارد ذیل خواهد بود: - کسب جوایز معتبر ملی و بین المللی (مانند نوبل، فیلدز، خوارزمی، فارابی)؛ - پژوهشگران پراستناد علوم انسانی ISC، یک دهم و یک درصد برتر ESI و دو درصد برتر Scopus؛ - نشر مقالات در یکی از دو مجله نیچر و ساینس یا نشر کتاب در عرصه های علوم انسانی در سطح بین المللی با ناشران معتبر تراز اول جهان؛ - نوآوری، اکتشاف یا اختراع ثبت شده در مراجع معتبر بین المللی (همانند اداره ثبت اختراع اروپا؛ (EPO)، اداره ثبت اختراع ژاپن (JPO) و اداره ثبت اختراع و علایم تجاری ایالات متحده (USPTO))؛ - راه اندازی و هدایت یک شرکت دانش بنیان با جذب فارغ التحصیلان فراتر از آستانه ای معین؛ - مشارکت در طرح های بین المللی با همکاری دانشگاه های تراز اول جهان؛ - جذب گرنت ملی و بین المللی (با مبلغی فراتر از آستانه ای معین)؛ - ساخت مواد شیمیایی، واکسن، دارو، قطعه مکانیکی، الکترونیکی و دستگاهی و نرم افزاری که به تولید انبوه رسیده باشد. وی ادامه داد: بمنظور تحقق این امر، این سامانه در ۵ فاز ذیل طراحی و راه اندازی خواهد شد. در فاز اول، شناسایی سرآمدان علمی و فناوری ایران مد نظر قرار گرفته است. در این فاز، تنها سرآمدانی گردآوری می شوند که اطلاعات آنها برمبنای پایگاه های اطلاعاتی و وب سایت ها گردآوری می شود. در فاز دوم نیز سرآمدان علمی و فناوری ایران مورد شناسایی قرار گرفته، با این تفاوت که اطلاعات این فاز بوسیله خوداظهاری سرآمدان گردآوری می شود. فاضل زاده اظهار داشت: در فاز سوم، سرآمدان علمی و فناوری ایران باتوجه به کلیه معیارهای سرآمدی فوق الذکر جهت اعطای جایزه آی اس سی انتخاب پژوهشگر برتر و … مورد شناسایی قرار می گیرند. در فاز چهارم، سرآمدان علمی و فناوری کشورهای اسلامی به سامانه افزوده خواهند شد. در فاز پنجم، بستری برای دیپلماسی علمی ایجاد می شود، به شکلی که پژوهشگرانی که پتانسیل دیپلماسی علمی داشته مورد شناسایی قرار می گیرند. همچنین، توافقات میان سرآمدان علمی ایران و کشورهای اسلامی ثبت می شود.


منبع:

1402/07/05
22:59:30
0.0 از 5
317
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
beedownload بی دانلود