به مناسبت روز خبرنگار مطرح شد

جنگ رسانه ای عرصه ای بزرگ تر از جنگ نظامی دارد

جنگ رسانه ای عرصه ای بزرگ تر از جنگ نظامی دارد

به گزارش بی دانلود دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: مسیر كار خبرنگاری در مقابله با جنگ رسانه ای دشمن حتما بغیر از رشادت های میدان های جنگ نظامی نیست و چه بسا خالق ارزش های بزرگتری نیز هست.


به گزارش بی دانلود به نقل از ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی به مناسبت روز خبرنگار در پاسخ به سؤال در خصوص بایدونبایدهای کار خبری، ضمن تبریک روز خبرنگار به «جامعه خبری ایران که پیشتاز بازنمایی های مهم و اثرگذاری خبری در ایران عزیز بوده و هستند و همیشه شاهد شجاعت و ایثارگری آنها در میدان های پرمخاطره ازجمله ورود فراگیر به موضوع سلامت و کرونا بوده ایم»، اظهار داشت: خبر پیوند عمیقی با واقعیت و زمانه دارد و کار خبری غیر از روایت های داستانی و درخواست های بازنمایی شده مبتنی بر سناریوها در چارچوب ژانرهای قهرمان پروری، آرمانی، طنز یا ملودرام های جریان زندگی است.

وی اشاره کرد: عرصه‌ی خبر با حاق واقعیت سروکار دارد و خبرنگار باید توان بازنمایی واقعیت های مهم را داشته باشد و بتواند با شیوه های قابل فهم عموم بازنمایی کند.


دروغ پردازی خلاف مسئولیت اجتماعی خبرنگار است
دکتر عاملی در ادامه با اشاره به اینکه بیان قسمتی از واقعیت بعنوان همه واقعیت، تحریف واقعیت و معکوس نشان دادن واقعیت یک خطای خبری است، بیان کرد: امروز این خطا عرصه گسترده ای پیداکرده است، خصوصاً در رسانه های اجتماعی با اخبار دستکاری شده بسیار گسترده، مواجه هستیم؛ بعنوان مثال درباب کرونا، مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که ۴۰ درصد اخبار رسانه های اجتماعی دستکاری و تحریف شده است.

وی در تبیین نکته دوم، در خصوص توجه به ابعاد متنوع خبر شامل جنبه های مثبت و منفی اجتماعی اشاره کرد: باید از سیاه نمایی خبر، یا اولویت دادن به "اخبار سیاه" که قلمرو بازنمایی شده‌ی "ناامیدکننده" و "ضد جریان زندگی" ایجاد می کند، پرهیز کرد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران نکته سوم را توجه به ابعاد جامع "اخبار انتقادی" دانست و اظهار داشت: نقد چهار رکن دارد که ما فقط به یک رکن آن که بیان خلأها و کاستی ها، نشدن ها و نبودن ها و احیاناً عقب افتادگی های امور است، توجه می نماییم.
وی افزود: نکته چهارم در کار رسانه و خبر توجه به شرایط جمهوری اسلامی و شرایط جهانی است، درواقع خبرنگار ما باید یک نگاه ملی- جهانی داشته باشد.

جنگ رسانه ای عرصه ای بزرگ تر از جنگ نظامی دارد
استاد ارتباطات دانشگاه تهران، در ادامه جنگ رسانه ای در این حوزه را بزرگ تر از جنگ نظامی دانست و اظهار نمود: این شرایط خاص که نظام اسلامی و مردم شریف ایران را با انواعی از دشمنی های فراگیر مواجه کرده، بسیار ویژه است و حساسیت کار خبری را در جمهوری اسلامی ایران بیشتر می کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نکته پنجم، را ناظر بر درست نوشتن، عمیق نوشتن، معطوف به مسئله و حل مسئله نوشتن بیان کرد و اظهار داشت: رعایت این نکته سبب اعتماد به خبرنگار و رسانه خبری می شود. خبرنگاری معتبر و نام نما شدن خبرنگار در گرو تخصصی شدن و حرفه ای شدن خبرنگاری است.
توجه به خبرنگاری دیجیتال و خبرنگاری به لحظه و خبرنگاری برخط و در لحظه نکته ششم ذکرشده توسط دکتر عاملی بود که دراین زمینه بیان کرد: با ظهور فضای مجازی و رسانه های اجتماعی تراز کار خبرنگار و خبرنگاری جهانی شده است، به عبارتی خبر در بستر جهانی متولد می شود و فضای مجازی فاصله بین اصل واقعه و خبر را معطوف به صفر کرده است.

وی با اعلان اینکه در این معنا خبر از اتاق خبر به ذهنیت خبرنگار و شکار لحظه ها انتقال پیدا کرده است، تاکید کرد: درباب خبرنگاری در پیوند با جهان و جهان دوم گفتنی ها بسیار است که در مجال دیگر در مورد آن صحبت خواهم کرد.


خبرنگار باید نگاه فراهنجاری و نوآورانه داشته باشد

دکتر عاملی نکته هفتم را توان نوآوری خبری عنوان نمود و اظهار داشت: خبرنگار در دیدن واقعیت های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نباید تابع هنجارهای خبری باشد و باید از یک نگاه فراهنجاری و نوآورانه در انعکاس ظرفیت ها و مسائل مهم جامعه برخوردار باشد.

وی با اعلان اینکه خبرنگار باید نوآور باشد و نوآوری خبری را بر هنجاری بودن خبر ترجیح دهد، اشاره کرد: خیلی از تولیدات خبری ما تابع هنجارهای خبری و ارزش خبری متداول می باشد و اساساً اخبار ما خیلی با مقامات پیوند خورده است و تیترهای بزرگ بیشتر مربوط به کارگزاران درجه ۱ نظام است.

باید به خبرنگاری مردمی توجه شود

دکتر عاملی در ادامه به طرح پرسش هایی برای برجسته سازی در رسانه ها پرداخت و اظهار داشت: امروز چه اموری جهت زندگی عموم مردم مهم است؟ به مخاطره افتادن یک فرد، چقدر اهمیت دارد؟ امروز چقدر جامعه کهن سالان تیتر می شوند؟ چقدر کار جمعی تیتر می شود؟ و چقدر به اقوام ایرانی توجه می کنیم؟ چه مقدار عصبانیت های اجتماعی را مورد کاوی می کنیم؟ چه مقدار بوسیله خبر روابط اجتماعی را به سمت سازگاری سوق می دهیم؟ و چه مقدار به آموزه های بین المللی توجه می کنیم؟ چقدر از ظرافت های درس آموز سایر ملل صحبت می کنیم؟ چه سهمی از اخبار به عرصه علم اختصاص پیدا می کند؟ چه دستاوردهای علمی در عرصه اخبار علمی مهم است؟ چه مقدار به توان افراد در برقراری صلح و سازگاری و همدلی و همفکری اجتماعی در اخبار اجتماعی توجه می کنیم؟ و ده ها و صدها چه و چگونگی و چرائی های خبری دیگری که جنبه نوآوری و خلاقیت خبری دارد، باید موردتوجه قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نکته آخر را "توجه به غیر مرکزی شدن عرصه خبر و خبرنگاری و توجه به خبرنگاری مردمی" و بر خواسته از نکته ششم عنوان نمود و اضافه کرد: لازم است از ظرفیت واقعیت گرایی، دردمندی، مسئله گرایی و کم کردن فاصله مرکز و پیرامون در ناحیه کاربران که امروز جمعیت ۶۸ میلیونی در ایران پیداکرده است، استفاده نمائیم.
وی اشاره کرد: خبرنگاری مردم توسط همه کاربران ۶۸ میلیونی در یک پروسه اعتبار سنجی می تواند یک انقلاب بزرگ و یک انفجار خبری به حساب آید و فاصله پایتخت، کلان شهرها و شهرهای بزرگ با سایر نقاط کشور را بکاهد و به صورتی به جامعه بی صدا و کم صدا، صدای ملی و جهانی مؤثر دهد.
عاملی تصریح کرد: امروز ۸۰ درصد جامعه ایران کاربر اینترنت هستند و درواقع ما با یک ظرفیت ۸۰ درصدی تولیدکننده خبری مواجه هستیم و گذاشتن کارگاه های حرفه ای و در دسترس قرار دادن نرم افزارهای حرفه ای تولید خبر برای عموم مردم، یک چاره بر توانمند کردن جامعه کاربران به خبرنگار نیمه حرفه ای است.
وی اشاره کرد: به جامعه خبرنگاران کشور سفارش می کنم که به خبرنگاری تخصصی اهمیت دهید و خودرا تبدیل به یک نماد در یکی از حوزه های تخصصی خبر کنید چونکه نماد شدن از کار کیفی و مستمر، تقویت دانش خبر و حوزه تخصصی موردتوجه متولد می شود و حتما توان الهی و انسانی خبرنگار متعهد، جاذبه بزرگ و مرجعیت مهمی را خلق می کند.


مسیر کار خبرنگاری بغیر از رشادت های میدان جنگ نیست

دکتر عاملی در پاسخ به این پرسش که عملکرد خبررسانی در شرایط کرونا را چگونه ارزیابی می کنید، اشاره کرد: به نظرم حوزه خبرنگاری حرفه ای هم در رسانه ملی و هم در رسانه های نوشتاری موفق بودند ولی عرصه رسانه های اجتماعی بدون مشارکت جدی خبرنگاری حرفه ای، فضا را برای اخبار ساختگی، تحریف شده، دستکاری شده و فاقد صحت و اعتبار گسترده کرد.
وی اشاره کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست های رسانه ای را برای شرایط بلایای طبیعی و گسترده با تاکید بر کرونا به تصویب رساند که تا حدودی به شکل گیری منابع معتبر در رسانه های اجتماعی نیز کمک می نماید.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخر بر عظمت شهدا و رشادت های جامعه خبری در همه عرصه های پرمخاطره از جنگ تحمیلی گرفته تا شهدای مدافع حرم و همین طور شهدای سلامت در شرایط کرونا تاکید کرد و اظهار داشت: مسیر کار خبرنگاری در مقابله با جنگ رسانه ای دشمن حتما بغیر از رشادت های میدان های جنگ نظامی نیست و چه بسا خالق ارزش های بزرگتری نیز هست.
برمبنای اعلام شورای انقلاب فرهنگی، نزدیک به سه دهه است که در ایران و در تقویم رسمی، روزی بعنوان «روز خبرنگار» تعیین شده است؛ ۱۷ مردادماه که بعنوان روز خبرنگار شناخته و تقدیر می شود، روزی است که در سال ۱۳۷۷ شهید محمود صارمی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید.1399/05/17
12:45:33
5.0 از 5
2037
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۴
beedownload بی دانلود