آرشیو مطالب : استارت آپ


راه اندازی 8 شتاب دهنده جدید در حوزه زیست فناوری

راه اندازی 8 شتاب دهنده جدید در حوزه زیست فناوری

راهکارهای دانشگاه اصفهان برای احیای زاینده رود

راهکارهای دانشگاه اصفهان برای احیای زاینده رود

شروع پنجمین دوره برنامه نانواستارت آپ ستاد نانو از فردا

شروع پنجمین دوره برنامه نانواستارت آپ ستاد نانو از فردا

پرواز آزمایشی موفقیت آمیز یک سیستم پرتاب موشک

پرواز آزمایشی موفقیت آمیز یک سیستم پرتاب موشک

عرضه منسوجات نانویی با قابلیت از بین بردن ویروس ها و قارچ ها

عرضه منسوجات نانویی با قابلیت از بین بردن ویروس ها و قارچ ها

موازی کاری چالش اصلی توسعه ژئوماتیک در کشور

موازی کاری چالش اصلی توسعه ژئوماتیک در کشور
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری مطرح كرد

بازگشت 2600 نخبه ایرانی به کشور طی 5 سال

بازگشت 2600 نخبه ایرانی به کشور طی 5 سال
ستاری مطرح كرد

سیاسی بازی مشکل اصلی فناوری در کشور

سیاسی بازی مشکل اصلی فناوری در کشور

عرضه خدمات از طرح کسب و کار تا برندینگ به فناوران در کلینیک استارت آپ

عرضه خدمات از طرح کسب و کار تا برندینگ به فناوران در کلینیک استارت آپ

ایجاد ۲۵ مرکز نوآوری برای توسعه نوآوری های حوزه آب و خشکسالی در کشور

ایجاد ۲۵ مرکز نوآوری برای توسعه نوآوری های حوزه آب و خشکسالی در کشور

برگزاری نشست سرمایه گذاری فناوری کشورهای D8 در اسفندماه

برگزاری نشست سرمایه گذاری فناوری کشورهای D8 در اسفندماه

راه اندازی مرکز نوآوری صنایع خلاق در دانشگاه پیام نور با همکاری معاونت علمی

راه اندازی مرکز نوآوری صنایع خلاق در دانشگاه پیام نور با همکاری معاونت علمی

موفقیت ۱۶ تیم برای جذب سرمایه ۵۰ میلیاردی در دوشنبه های استارت آپی

موفقیت ۱۶ تیم برای جذب سرمایه ۵۰ میلیاردی در دوشنبه های استارت آپی
توسط مركز نوآوری و شتاب دهی جهاد دانشگاهی لرستان صورت گرفت؛

معرفی ۱۲ ایده برتر در جشنواره استارت آپ برتر

معرفی ۱۲ ایده برتر در جشنواره استارت آپ برتر

تولید سالانه 8 میلیون تن پسماند ویژه در کشور

تولید سالانه 8 میلیون تن پسماند ویژه در کشور

تسریع در تولید محصولات حوزه آب و انرژی با شکل گیری 9 شتابدهنده

تسریع در تولید محصولات حوزه آب و انرژی با شکل گیری 9 شتابدهنده

سفارش هایی به شرکتهای دانش بنیان برای صادرات محصولات ایران ساخت

سفارش هایی به شرکتهای دانش بنیان برای صادرات محصولات ایران ساخت

ساخت وبلاگ در بلاگ ساید

ساخت وبلاگ در بلاگ ساید
چالش های طرحی كه در دستور كار مجلس است؛

عدم شفافیت طرح صیانت عامدانه و هوشمندانه

عدم شفافیت طرح صیانت عامدانه و هوشمندانه

فقدان آزمایشگاه مرجع منسجم در زمینه تجدیدپذیرها

فقدان آزمایشگاه مرجع منسجم در زمینه تجدیدپذیرها

حل بحران پلاستیك با كمك ربات ها

حل بحران پلاستیك با كمك ربات ها

جزییات مسابقه چالش های حوزه فناوری اطلاعات

جزییات مسابقه چالش های حوزه فناوری اطلاعات
مدیر توسعه اكوسیستم صندوق نوآوری خبر داد

جذب 46 میلیاردی سرمایه در دوشنبه های استارت آپی

جذب 46 میلیاردی سرمایه در دوشنبه های استارت آپی

توانمندی مشتریان و عرضه كنندگان كالاها در بستر مجازی با امضا تفاهم نامه مشترك

توانمندی مشتریان و عرضه كنندگان كالاها در بستر مجازی با امضا تفاهم نامه مشترك

معرفی ۱۲۷ طرح برای دریافت گرنت فناوری

معرفی ۱۲۷ طرح برای دریافت گرنت فناوری
از سوی پارك علم و فناوری دانشگاه تهران انجام می شود

برگزاری استارت آپ ویكند مجازی كشاورزی و سلامت هوشمند

برگزاری استارت آپ ویكند مجازی كشاورزی و سلامت هوشمند

ایده های برتر حوزه معماری برای توسعه فناوری جذب می شوند

ایده های برتر حوزه معماری برای توسعه فناوری جذب می شوند

توسعه صادرات محصولات دانش بنیان ایران و قزاقستان با امضای تفاهمنامه همكاری

توسعه صادرات محصولات دانش بنیان ایران و قزاقستان با امضای تفاهمنامه همكاری
در گفت وگو با بی دانلود مطرح شد

تجاری سازی ۴۵ درصدی طرح ها در برنامه نانو مچ

تجاری سازی ۴۵ درصدی طرح ها در برنامه نانو مچ

دستاوردهای دارویی 6 استارت آپ

دستاوردهای دارویی 6 استارت آپ