آرشیو مطالب : محقق


فیلمی از سوختن شعله آتش در ایستگاه فضایی بین المللی

فیلمی از سوختن شعله آتش در ایستگاه فضایی بین المللی

تشخیص بهتر لخته خون با یك روش جدید تصویربرداری

تشخیص بهتر لخته خون با یك روش جدید تصویربرداری
همراه با بهبود و طول عمر قلب های پیوندی

نجات از حمله قلبی با زهر كشنده یك عنكبوت!

نجات از حمله قلبی با زهر كشنده یك عنكبوت!

حل بحران پلاستیك با كمك ربات ها

حل بحران پلاستیك با كمك ربات ها

بازتاب پرواز فضایی توریستی ریچارد برانسون در رسانه های دنیا

بازتاب پرواز فضایی توریستی ریچارد برانسون در رسانه های دنیا

تأثیر پیروی از یك رژیم غذایی خاص بر سرطان مغز

تأثیر پیروی از یك رژیم غذایی خاص بر سرطان مغز

برخورد هر 15 میلیون سال یك دفعه سیارك منقرض كننده دایناسورها با زمین!

برخورد هر 15 میلیون سال یك دفعه سیارك منقرض كننده دایناسورها با زمین!

توانایی جنین های انسانی در ریست كردن ساعت زیستی بدن خود!

توانایی جنین های انسانی در ریست كردن ساعت زیستی بدن خود!

بررسی امكان حیات در یك دهانه در مریخ

بررسی امكان حیات در یك دهانه در مریخ
چین:

ما نخستین انسان ها را به مریخ می فرستیم

ما نخستین انسان ها را به مریخ می فرستیم

نقش مغز در بروز ترس از تاریكی چیست؟

نقش مغز در بروز ترس از تاریكی چیست؟

سلول های سرطانی آزمایشگاهی مانند واقعی ها نیستند

سلول های سرطانی آزمایشگاهی مانند واقعی ها نیستند

تشخیص فوری كووید-19 با نوارهای آزمایشی پیشرفته

تشخیص فوری كووید-19 با نوارهای آزمایشی پیشرفته

پرونده مرموز یكی از پرنورترین ستاره ها بسته شد

پرونده مرموز یكی از پرنورترین ستاره ها بسته شد

دلیل لخته شدن خون در بیماران كووید-19 چیست؟

دلیل لخته شدن خون در بیماران كووید-19 چیست؟

ایجاد آتش از چوب خیس با محصولی فناورانه

ایجاد آتش از چوب خیس با محصولی فناورانه
در گفت وگو با بی دانلود مطرح شد

بزرگترین فاجعه محیط زیستی در خلیج فارس

بزرگترین فاجعه محیط زیستی در خلیج فارس

ایجاد شكل جدید و عجیبی از سیلیكون

ایجاد شكل جدید و عجیبی از سیلیكون

ارسال محموله جدید به ایستگاه فضایی چین

ارسال محموله جدید به ایستگاه فضایی چین
در فاز حیوانی میسر شد

درمان كرونا با نانوبادی های استنشاقی

درمان كرونا با نانوبادی های استنشاقی

تولید بتن خوراكی از پسماند میوه و سبزیجات!

تولید بتن خوراكی از پسماند میوه و سبزیجات!

جزیره سرسبز و زیبای دومینیكا

جزیره سرسبز و زیبای دومینیكا

پتنت چاپ شده محقق ایرانی در US Patent گرنت شد

پتنت چاپ شده محقق ایرانی در US Patent گرنت شد

بازسازی فضای داخلی 2 جهان بیگانه برای نخستین بار

بازسازی فضای داخلی 2 جهان بیگانه برای نخستین بار

تشخیص بیماری التهابی روده با كمك یك باكتری

تشخیص بیماری التهابی روده با كمك یك باكتری

زلزله ای كه 32 سال طول كشید

زلزله ای كه 32 سال طول كشید
توسط محققان ام آی تی صورت گرفت

ایجاد نقشه ای جامع از ژنوم كروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲

ایجاد نقشه ای جامع از ژنوم كروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲

سرطان در قرون وسطی هم شایع بوده است!

سرطان در قرون وسطی هم شایع بوده است!

شناسایی و درمان سرطان ریه در مراحل اولیه

شناسایی و درمان سرطان ریه در مراحل اولیه

تشخیص اوتیسم در كودكان با یك برنامه موبایلی!

تشخیص اوتیسم در كودكان با یك برنامه موبایلی!