مسوولان در رویداد حوزه زلزله و مدیریت بحران پس از آن چه گفتند؟

سرمایه گذاران در ساخت وساز به دنبال امضای مهندسان نباشند

سرمایه گذاران در ساخت وساز به دنبال امضای مهندسان نباشند

به گزارش بی دانلود صاحبنظران حوزه مدیریت بحران کشور در رویداد «فناوری های نوین در حوزه زلزله و مدیریت بحران بعد از آن» با انتقاد از افت مباحث اخلاقی در ساخت و سازها، مواردی همچون نبود درک صحیح از خطرات و حوادث را مشکل اصلی کشور در برخورد با بحران ها عنوان کردند.


به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، دکتر سید امیرحسین گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی امروز دوشنبه در رویداد تکنولوژی های جدید در حوزه زلزله و مدیریت بحران بعد از آن با عنایت به تغییر اقلیم و گسترش شهرنشینی اظهار داشت: نه فقط کشور ما بلکه همه کشورهای درحال توسعه درگیر این گونه حوادث و بحران ها هستند و آمارها هم نشان داده است که این امر درحال توسعه است.

مشکل کشور در برخورد با بحران ها نبود درک صحیح از خطر است
وی بیان نمود: پس از زلزله ژاپن که همراه با سیل و مخاطرات ناشی از نیروگاه هسته ای بود، دیگر نگاه تک مخاطره ای در میان کشورها وجود ندارد بلکه نگاه چند بعدی به این مخاطرات می شود. در این نگاه جدید، رویکرد، مدیریت بحران نیست بلکه مدیریت خطر است، با این هدف که ایمنی را ارتقا دهیم، از دارایی ها و محیط زیست حفاظت نماییم و تاب آوری را افزایش دهیم.
گرکانی افزود: مشکل ما در برخورد با مخاطرات، اسناد، آئین نامه و برنامه نیست؛ چون که در این حوزه بیشتر از ۷۰۰ هزار صفحه درباره استانداردهای مراکز حساس همچون بیمارستان ها داریم مشکل ما نبود درک صحیح از خطر چه در مردم و چه در مسئولان است که احتیاج به سرمایه گذاری و ارتقای فرهنگ در این حوزه داریم.
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی ضمن اشاره به فاجعه فروریختن ساختمان متروپل بیان نمود: باور من این است که ریزش متروپل یک حادثه و افزایش بارهای ثقلی نبوده بلکه به علت فروریختن اخلاق مهندسی است. در واقع صداقت در جامعه مهندسی ما کمرنگ شده است.
گرکانی بر لزوم حضور مردم بعنوان ناظر در پروژه های عمرانی، خاطرنشان کرد: ما در حوزه دانش بنیان ها احتیاج به عرضه فناوری های پیشرفته و بسیار پیچیده نداریم بلکه نیازمند به عرضه راهکارهای مدیریت و قراردادن ارکان مدیریت در جای ثابت خود هستیم.
وی افزود: در رویداد علمی که در ژاپن در این حوزه برگزار شد، ۱۰ حوزه دانشی در برخورد با سوانح طبیعی عرضه شدند که همچون آن تاب آوری، معیشت، کشاورزی، رسیدگی به صدمه دیدگان و رسیدگی به ناتوانان جسمی و ذهنی در زمان مخاطرات طبیعی است، اینها حوزه هایی است که کمتر شرکتهای دانش بنیان به آن وارد شده اند.
رییس پژوهشکده سوانح طبیعی اظهار داشت: بنا بر اعلام سازمان ملل در صورتیکه در حوزه تاب آوری یک دلار سرمایه گذاری شود، معادل ۱۰ دلار جلوی زیان های ناشی از مخاطرات گرفته می شود و در صورتیکه در زمینه مدیریت خطر یک دلار سرمایه گذاری شود، به میزان ۱۵ دلار از وارد شدن خسارات جلوگیری شده است.
وی اظهار داشت: بزرگترین مسئله در مدیریت خطر در کشور، عدم یکپارچگی در مدیریت بحران است. با عنایت به تغییر اقلیم و گسترش شهرنشینی، نه فقط کشور ما بلکه همه کشورهای درحال توسعه درگیر آن هستند و آمارها نشان داده است که این امر در حال افزایش می باشد. مشکل کشور در برخورد با بحران، نبود درک صحیح از خطر است.

جداسازها یکی از راهکارهای نوین جلوگیری از تخریب سازه ها در زلزله است
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: استفاده از جداسازها یکی از راهکارهای نوین جلوگیری از تخریب سازه ها در زلزله است. در زمینه تکنولوژی های جدید لرزه ای در حوزه ساخت و ساز دو دیدگاه شامل افزایش مقاومت و شکل پذیری اعضای سازه ای برای مقابله با زلزله های شدید و هم جلوگیری از انتقال انرژی زلزله به سازه ها به نحوی که عملکرد آنها بدون وقفه در جریان باشد، مطرح است.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر رویکرد دوم یعنی روش های پیشگیرانه مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، اضافه کرد: استفاده از جداسازها یکی از راهکارهای جلوگیری از تخریب سازه ها است. شتاب زلزله ای در حدود ۲۵ سانتی متر بر مجذور ثانیه در طبقات است که در طبقات بالاتر چهار برابر می شود و استفاده از فناوری جداسازها می تواند از انتقال انرژی به سازه جلوگیری نماید.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: جداسازهای لرزه ای نه تنها از شتاب زلزله می کاهد بلکه جابه جایی سازه در زمان زلزله را به میزان قابل توجهی می کاهد.
بخشی با اشاره به اینکه در دانشگاه شریف از سال ۸۳ تحقیقات در این حوزه را آغاز کردیم، تصریح کرد: حاصل این تحقیقات دستیابی به فناوری ساخت جداسازهای لرزه ای بوده است.

سرمایه گذاران در ساخت وساز باید به دنبال دانش باشند نه امضای مهندسان ساختمانی
حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم در این رویداد اظهار داشت: نحوه ساخت و ساز در کشور به دو دوره پیش از سال ۱۳۷۰ و پس از سال ۱۳۷۰ تقسیم بندی می شود.
وی بیان نمود: پس از سال ۱۳۷۰ یعنی پس از زلزله رودبار و منجیل تحولاتی در حوزه ساخت و ساز ایجاد و شرایطی فراهم گردید که وضعیت ساخت و سازها بهبود یافت ولی با عنایت به رشد ساخت سازه های عمومی، این میزان بهبود کافی نیست و احتیاج به تغییر رویکردها داریم.
شکیب با طرح این سوال که چرا ساختمان متروپل فروریخت، اظهار نمود: فروریختن این سازه صرفاً به علت فشارهای ثقلی بوده و این وضعیت باعث شد تا ساختمان سازی ما به ۵۰ سال قبل بازگردد. ریزش ساختمان پلاسکو هم به علت عدم آشنایی کشور با روش های نگهداری ساختمان های قدیمی بود. در این حوزه ها باید به دنبال تغییر رویکردها باشیم و در کنار آن حتما به مسایل اقتصادی و زیست محیطی و سایر مسایل دقت کنیم.
شکیب افزود: سازمان نظام مهندسی ۵۵۰ هزار عضو دارد و ما آماده هستیم با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری نماییم که ساخت و سازها علمی شوند. البته در ساخت و سازها نباید به دنبال تکنولوژی های پیچیده باشیم، بلکه مقررات ساختمانی هم باید تغییر کند، قانون نظام مهندسی ۲۵ سال پیش وضع شده است؛ ازاین رو باید رویکردها در این خصوص تغییر کند و باید ارتباط با دانش بنیان ها وجود داشته باشد تا شکوفایی ایجا شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: ایران کشوری با لرزه خیزی بالا است، با عنایت به رشد جمعیت دیگر قادر به افزایش شهرها نیستیم ضمن آنکه بر مبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تکلیف شده است که این سازمان موجبات رشد و اعتلای مهندسی را فراهم آورد، اقدامی که تابحال کمتر به آن توجه شده است.
وی به برنامه های این سازمان در زمینه ارتقای دانش مهندسی در حوزه ساختمان اشاره نمود و اظهار داشت: برقراری ارتباط با اعضای مبتکر، ایجاد ارتباط بین اعضای مخترع و نوآور با شرکتهای دانش بنیان، حمایت و تشویق از ایده های نوآور و تبدیل ایده ها به فناوری همچون برنامه های ما به حساب می آید.
شکیب ضمن اشاره به برنامه کشور برای ساخت چهار میلیون مسکن، عنوان کرد: اجرای این طرح بهترین فرصت است که به کیفیت و کمیت سازه ها توجه و بر تغییر رویکردها تمرکز شود. مسکن مهر بزرگترین طرح به لحاظ کمی در دنیا بود ولی به لحاظ کیفی مشکلات زیادی دارد و امیدوارم بعنوان بازوی سازمان شهرسازی بتوانیم در ارتقای کیفیت در کنار کمیت کمک نماییم. کیفیت زمانی محقق می شود که از تکنیک های جدید استفاده گردد و از این فرصت ها بهره برد.

1401/05/13
13:31:31
0.0 از 5
547
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
beedownload بی دانلود