استفاده از ظرفیت نظام پیشنهادها در تدوین برنامه توسعه هفتم

استفاده از ظرفیت نظام پیشنهادها در تدوین برنامه توسعه هفتم

به گزارش بی دانلود، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: میتوان از ظرفیت نظام پیشنهادها در تدوین برنامه پنج ساله توسعه هفتم و ارزیابی میزان اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه اداری استفاده نمود.به گزارش بی دانلود به نقل از ایسنا، دکتر رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مراسم افتتاحیه هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها در سالن همایش بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست با اعتقاد به اینکه با گسترش دامنه تشویق و ترغیب میزان اثرگذاری ها بیشتر می شود، اظهار داشت: پرداختن به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و ترویج آن در دستگاه های اجرایی نوعی تکلیف قانونی می باشد. در سیاست های کلی نظام در حوزه اداری در ماده ۱ از بندهای ۲۶ گانه اش به فرهنگ سازی با بهره گیری از آموزه های دینی و قرآنی، فرهنگ کار و تلاش، فرهنگ مسئولیت پذیری، پاسخگویی و بهبود مستمر و مشارکت جویی تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه در بند ۲۶ سیاست های کلی نظام هم بر بهبود مستمر تاکید شده است، افزود: نقش تکنیکی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها موثرترین اثر را دارد و در دستگاه های اداری بعنوان یک تکلیف است.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه دبیرخانه باید ارزیابی از ۶ دوره گذشته داشته باشد، اضافه کرد: ارزیابی از اجرای برنامه توسعه در نظام اداری و یا از اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه اداری می تواند از راه نظام پیشنهادها صورت گیرد.

نظام پیشنهادها از ظرفیت خوبی جهت بررسی سیاست های کلی نظام در حوزه اداری برخوردار است

انجم شعاع با اشاره به اینکه سیاست ها می تواند به قانون و سپس به برنامه و طرح تبدیل و در نهایت عملیاتی و اجرایی شود، اظهار داشت: نظام پیشنهادها ظرفیت خوبی جهت بررسی سیاست های کلی نظام در حوزه اداری است.

وی از نظام پیشنهادها بعنوان یک فرصت برای تدوین برنامه پنج ساله توسعه هفتم نام برد و اضافه کرد: یکی از خروجی ها و دستاوردهای نظام پیشنهادها می تواند این مساله باشد؛ چون در نهایت در یک دوره ۵ ساله با این قانون سر و کار داریم و نباید این فرصت طلایی را از دست داد.

نظام اداری کشور گرفتار توهم دانایی است

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه باید به کمک نظام پیشنهادها برای صدمه های موجود در کشور راهکاری پیدا شود، اظهار داشت: از معضلات موجود بحث توهم دانایی است که نظام اداری به آن گرفتار است؛ افراد چنین حس می کنند قادر به حل و فصل همه مسایل هستند.

انجم شعاع با اشاره به اینکه در ادبیات مدیریت پدیده «اثر شوفر» هم مشهور است، اشاره کرد: توهم دانایی خسارات زیادی را به همراه دارد. سازمان حفاظت محیط زیست بشدت به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اعتقاد دارد و کار آن فعالانه دنبال می کند.

در سازمان های موفق مدیران ارشد سازمان به موضوعات مهم باور دارند

وی در قسمت دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سازمان های موفق چند خصوصیت شاخص دارند، در ادامه توضیح داد: یکی از این خصوصیت ها آن است که مدیران ارشد سازمان به موضوعات مهم باور دارند، برای رشد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها باید در ابتدا مدیران به آن باور داشته باشند، چون مدیران با اختیارات گسترده و قدرت نامحدود می توانند برای اجرایی شدن برنامه ها حمایت کنند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه تجارب ارزشمند ۱۷ همایش بعنوان سرمایه و ثروت ملی شمرده می شود، اضافه کرد: از دیگر خصوصیت های سازمان های موفق وجود تعلق سازمانی کارکنان است. با پیاده سازی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، تعلق سازمانی کارکنان در مجموعه های سازمانی شان بشدت بیشتر می شود.

تعلق سازمانی عاملی مهم برای افزایش انگیزه جهت تلاش بیشتر کارکنان است

انجم شعاع، ایجاد تعلق سازمانی را عاملی برای افزایش انگیزه جهت تلاش بیشتر دانست و اشاره کرد: وفاداری سازمانی از دیگر خصوصیت های سازمان های موفق است که البته معنای تعلق سازمانی با وفاداری سازمانی متفاوت می باشد.

وی، قدرت پاسخگویی مدیران و کارکنان را از دیگر خصوصیت های سازمان های موفق برشمرد و اضافه کرد: همه باید در برابر وظایف و مسئولیت های محوله پاسخگو باشند؛ مسئولیت پذیری هم از دیگر خصوصیت های سازمان های موفق است و باید توهم دانایی در سازمان ها برچیده شود چون پذیرش مسئولیت بدون شایستگی و تخصص هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور وارد میکند.

طولانی شدن زمان پاسخ به هر پیشنهاد از موانع موجود بر سر راه اجرای موفق نظام پیشنهادهاست

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به بررسی انجام شده در دبیرخانه نظام پیشنهادها در سازمان حفاظت محیط زیست در مورد موانع موجود بر سر راه اجرای درست نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها اظهار داشت: برپایه نتایج این بررسی، طولانی شدن زمان پاسخ به هر پیشنهاد، وجود محدودیت زیاد برای عرضه هر پیشنهاد، تائید نشدن درصد فراوانی از پیشنهادها، دریافت تصمیمات بدون در نظر گرفتن پیشنهادات، مورد احترام قرار نگرفتن کارکنان باتوجه به پیشنهادهایشان و فقدان حمایت مدیریت رده بالا از نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، همچون موانع موجود بر سر راه اجرای صحیح نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها است.

انجم شعاع اضافه کرد: از دیگر موانع موجود میتوان به فقدان انگیزش کارکنان برای عرضه پیشنهادها، ارتباط ضعیف بین پیشنهاددهندگان، انجام ناموفق ارزشیابی پیشنهادها، فقدان محیط مناسب برای تغییر و بهبود، کمبود رضایت مشتریان از مدیریت و سازمان، کمبود میزان رغبت کارکنان به مشارکت، نبود اطلاعات پیشینه مناسب در مورد هوش و ذکاوت کارکنان، فقدان روش های منظم برای ارتقاء هوش و ذکاوت کارکنان، فقدان تقویم آموزشی منظم مبتنی بر نیازسنجی آموزشی اشاره نمود.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها نوعی مشارکت و خرد جمعی است

وی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را نوعی مشارکت و خرد جمعی دانست و اشاره کرد: خرد جمعی ثروت ارزشمندی است که باید به آن اهمیت داده شود.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست کشور یکی از راهکار ها برای افزایش انگیزش در کارکنان برای عرضه پیشنهاد را برطرف نمودن بوروکراسی پیچیده اداری برشمرد و اضافه کرد: رویکرد نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها توجه به نیروی انسانی که از سرمایه های هر سازمانی است. اگر بخواهیم در نظام پیشنهادها رویکرد نوینی موفق تر عمل کند باید به چه مسایلی توجه کرد؟

انجم شعاع با تکیه بر لزوم برگزاری همایش های استانی این چنینی و طرح مسایل آنها در همایش های ملی اظهار داشت: افزایش مشارکت کارکنان براثر نوآوری و خلاقیت، بهبود مستمر، افزایش رضایت مندی کارکنان، مدیران و مردم، بهبود بازاریابی و شهرت نام سازمان و بهبود فرآیندها، کاهش هزینه های سازمانی، بهبود منابع انسانی، بهبود ارتباطات درونی کارکنان همگی از دستاوردهای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاست.

وی تصریح کرد: اگر خروجی این همایش به ارتقاء عملکرد منجر نشود، چیزی جز اتلاف هزینه نیست.

هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها توسط پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران با هدف «بازنگری و توسعه اثربخشی رویکرد نظام پیشنهادها در کشور» و با همکاری وزارت نفت، سازمان محیط زیست کشور، شرکت پالایش نفت اصفهان و سایر دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی اجرا شد. این همایش به همت پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران در پارک طبیعت پردیسان سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد.

1401/11/28
13:22:20
0.0 از 5
602
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان بی دانلود
beedownload بی دانلود